11835 W. Fairmont Pkwy

11835 W. Fairmont Pkwy
LaPorte, TX 77571

Harris County, Warehouse, 8,500 SF on 2 acres