3511 Milam Street

3511 Milam Street
Houston, Texas 77002
Harris County
Retail
4,850 SF
0.23 AC