8820 Lakes @ 610 South

8820 Lakes @ 610 South
Houston, Texas 77054
Harris County
Retail
2,500 SF
1.46 AC